Може ли алкохолът да обърка сметките Ви за живота?
Бъдете образовани и осъзнати!

 

СДРУЖЕНИЕ ,,ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛ”

 

 

Емблема:

Човекът на Леонардо: човешките същества са ограничени в рамката на зададените ни възможности. Чрез разширяване на нашето съзнание ние постигаме безкрайността на кръга и вселената

Визия:

Намаляване вредата от алкохола и живот с ясно съзнание.

 

Мисия:

Сдружение «Живот без алкохол» с формите и средствата на своята разностранна дейност съдейства и подпомага борбата с алкохолната злоупотреба. Осъществява първична, вторична и третична посттравматична превенция при злоупотребяващи с алкохол и зависими и техните близки от различни възрастови и социални групи, подпомага реинтеграцията им в обществото, разпространява информация и знания за алкохолната болест и последствията от нея с цел предотвратяване на злоупотребата с алкохол сред обществото. Сдружението е регистрирано през 2011год.

Цели:

Изграждане на «Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр. Варна за злоупотребяващи и зависими към алкохол на основата на  Програма, базирана на доказателства и подчиняваща се на общоприети в света Стандарти за работа със зависими; Организиране и провеждане на обучения - конференции, семинари, кръгли маси; Разработка на регионални, национални и международни проекти; Осъществяване на блоготворителна дейност; Обмен на добри практики с партниращи организации; Организиране изследвания и обсъждания в областта на алкохолната болест; Разпространяване чрез издателска дейност материали относно проблеми свързани с алкохолната болест; Осъществяване на пряко партньорство със стопански субекти, медии, държавни и общински служби и ведомства; Изработване и провеждане на информационни и благотворителни кампании.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП:

Лекари-токсиколози-3, Психолози – 5, Психиатри –2, Супервизор – психиатър, началник ДПБЛНА (Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохол), супервизор по когнитивно поведенческа терапия, супервизор по психоаналитична терапия -1, Мед. сестра -1, Социален работник -1, Юрист-1, Икономист-1, Счетоводител -1, Бивши зависими, обучени в дейност част от професия социални дейности  -4, Бивши зависими-трезвеещи-2

 

КОНТАКТИ:

e-mail: sdruzheniezhivotbezalcohol@abv.bg
gsm: 0887 414 597; 0886 435 833

Горе

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция Превенции

ОБЩИНА ВАРНA